Luật sư‎ > ‎

Luật sư tư vấn Mua bán Sáp nhập (M&A)


Hoạt động mua bán sáp nhập công ty - M&A (Merger & Acquisition) đang và ngày càng là xu thế phát triển của các công ty tại Việt Nam. Đây là cách nhanh nhất để gia tăng quy mô công ty, thị trường và cũng là một trong những giải pháp khắc phục tối ưu khi công ty hoạt động không tốt. 

Dịch vụ Luật sư của chúng tôi:

  • Tư vấn về chính sách của Việt Nam liên quan đến Mua bán và Sáp nhập công ty, bao gồm cả việc mua bán và sáp nhập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt nam hoặc bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài;
  • Tư vấn về giao dịch, phân tích pháp lý về các điều kiện theo quy định và đánh giá khả năng giao dịch được cơ quan thẩm quyền Việt Nam phê duyệt;
  • Tư vấn về chiến lược và giải pháp phù hợp để thực hiện thành công giao dịch;
  • Thực hiện việc tư vấn đánh giá rủi ro, tiềm năng của các công ty;
  • Đại diện khách hàng tham gia đàm phán mua bán, sáp nhập công ty;
  • Thiết lập các văn bản, tài liệu tạo hành lang an toàn pháp lý trong thương vụ mua bán, sáp nhập doanh nghiệp;
  • Thực hiện việc đăng ký việc mua bán, sáp nhập với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Hotline: 091 237 4444