Luật sư‎ > ‎

Luật sư tư vấn Đăng ký bảo hộ Nhãn hiệu - Thương hiệu


Đăng ký nhãn hiệu là việc tổ chức, cá nhân đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận tính hợp pháp của nhãn hiệu và sự công nhận này được thể hiện bằng Chứng nhận bảo hộ độc quyền đối với nhãn hiệu. Chứng nhận bảo hộ có thời hạn 10 năm kể từ ngày cấp và được gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần 10 năm. Đăng ký nhãn hiệu ở trong nước là việc Quý khách nộp đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu với phạm vi bảo hộ được giới hạn chỉ ở trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Tùy thuộc vào chiến lược kinh doanh, thị trường đầu tư dự kiến mà Quý khách có thể lựa chọn đăng ký theo đơn trong nước hay đơn quốc tế. Đăng ký nhãn hiệu là việc làm vô cùng cần thiết để bảo vệ thị trường, sự cạnh tranh, hàng giả hàng nhái và những lợi ích khác.

Dịch vụ của chúng tôi gồm: Tư vấn pháp lý về nhãn hiệu, tư vấn phương án đăng ký, thiết lập hồ sơ pháp lý và đại diện cho Khách hàng nộp đơn, theo dõi quá trình thẩm định đơn cho tới khi đạt kết quả.


Hotline: 091 237 4444