Luật sư‎ > ‎

Luật sư Nhượng quyền Thương mại - Franchise


Nhượng quyền thương mại là việc một chủ thể là thương nhân cấp quyền kinh doanh cho một thương nhân khác (bên nhận quyền). Phạm vi nhượng quyền sẽ tùy thuộc vào thỏa thuận của hai bên nhưng thường bao gồm nhượng quyền về thương hiệu (cả nhãn hiệu), hệ thống kinh doanh, bí quyết kinh doanh, ... Hoạt động nhượng quyền kinh doanh tại Việt Nam phải được đăng ký với cơ quan có thẩm quyền trước khi triển khai.

Dịch vụ của chúng tôi gồm: Tư vấn về nhượng quyền thương mại, quy định pháp lý về nhượng quyền thương mại, phương án nhượng quyền; tư vấn, soạn thảo, đại diện đàm phán hợp đồng nhượng quyền, cố vấn trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng nhượng quyền.


Xin mời liên hệ Luật sư 091 237 4444 hoặc gửi email tại đây