Luật sư‎ > ‎

Luật sư tư vấn Soạn thảo Hợp đồngHợp đồng là công cụ pháp lý phục vụ cho các giao dịch dân sự hoặc thương mại với mục đích là đảm bảo tính an toàn về quyền lợi và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng. Với tầm quan trọng như vậy nên tính Hợp pháp về hình thức và nội dung hợp đồng là vấn đề sống còn đối với các bên tham gia hợp đồng. Trong tình hình hiện nay khi mà các giao dịch đang trở nên đa dạng, sâu sắc, phức tạp thì giao kết thông qua hình thức hợp đồng cần hết sức phải quan tâm. 

Bằng kinh nghiệm nghề nghiệp lâu năm, chúng tôi có lẽ thấu hiểu hơn ai hết về vấn đề hợp đồng, vì vậy, chúng tôi đã triển khai hết sức chuyên nghiệp dịch vụ pháp lý về tư vấn và soạn thảo hợp đồng, cụ thể là:

- Tư vấn các điều kiện tham gia hợp đồng;

- Tư vấn loại hình hợp đồng và nội dung tương ứng;

- Tư vấn quyền lợi và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng;

- Hỗ trợ các bên đàm phán các vấn đề liên quan hợp đồng;

- Soạn thảo các loại hợp đồng Dân sự, Thương mại;

- Hỗ trợ pháp lý cho các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Hotline: 091 237 4444