Luật sư‎ > ‎

Luật sư Bất động sảnBất động sản - Đất đai - Nhà ở luôn là lĩnh vực phức tạp và nhiều nhạy cảm nhất là về các khía cạnh pháp lý. Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm và am hiểu sâu sắc lĩnh vực này qua nhiều năm giải quyết các việc pháp lý liên quan. Nếu Quý khách có yêu cầu dịch vụ pháp lý về Bất động sản - Đất đai - Nhà ở, dịch vụ chuyên nghiệp của chúng tôi sẵn sàng đáp ứng ở các khía cạnh sau:

- Liên quan tới hoạt động đầu tư, chúng tôi có dịch vụ hỗ trợ xin cấp phép các thủ tục liên quan tới dự án bất động sản, từ giai đoạn thu xếp thủ tục và trong suốt quá trình vận hành dự án;

- Liên quan tới việc xác lập quyền với Bất động sản, chúng tôi có dịch vụ hỗ trợ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), sang tên, điều chỉnh sổ đỏ đất cá nhân hoặc đất dự án;

- Liên quan tới việc chuyển nhượng Bất động sản, chúng tôi có dịch vụ Tư vấn các điều kiện pháp lý về mua bán, Soạn thảo và đàm phán hợp đồng chuyển nhượng, giúp quý khách hoàn tất giao dịch đúng pháp luật;

- Dịch vụ khác liên quan theo yêu cầu của Quý khách.

Hotline: 091 237 4444