Luật sư‎ > ‎

Dịch vụ Giấy phép conTrong quá trình hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp hoặc Để có đầy đủ chức năng hoạt động kinh doanh hợp pháp thường phát sinh việc phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh được thể hiện thông qua các Giấy phép điều kiện (Giấy phép con). Chúng tôi có sự am hiểu sâu sắc các yêu cầu của Khách hàng về vấn đề này cũng như có nhiều kinh nghiệm trong việc tư vấn và xin cấp phép các giấy phép con, các dịch vụ của chúng tôi trong các lĩnh vực như:

- Giấy phép con trong lĩnh vực Sản xuất rượu;

- Giấy phép con trong lĩnh vực Năng lượng;

- Giấy phép con trong lĩnh vực Hóa chất;

- Giấy phép con trong lĩnh vực Y tế - Dược phẩm;

- Giấy phép con trong lĩnh vực Nhập khẩu và Phân phối hàng hóa;

- Giấy phép con trong lĩnh vực Giải trí - thể thao - Trực tuyến;

- Giấy phép con trong lĩnh vực Xây dựng;

- Giấy phép con trong lĩnh vực quản lý Chất lượng;

- Giấy phép con trong lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo - Dạy nghề.

Hotline: 091 237 4444