06. Làm sao để chứng tỏ năng lực với công ty


LÀM SAO ĐỂ CHỨNG TỎ NĂNG LỰC VỚI CÔNG TY

Các nhà tuyển dụng  luôn mong muốn tìm được ứng viên có năng  lực phù hợp với

công việc. Thông qua hồ sơ của ứng viên, qua bài kiểm tra, phỏng vấn, nhà tuyển

dụng có thể biết ứng viên có phù hợp không. Tuy  nhiên, khi đã được tuyển dụng thì

cách đánh giá năng lực của doanh nghiệp đối với nhân viên lại dựa trên những tiêu

chí nhất định. Thực tế cho thấy hiệu quả công việc chính là thước đo chính xác nhất

năng lực của một nhân viên. Vì vậy, để chứng tỏ năng lực của bạn với công ty bạn

phải đạt được những thành tích trong công việc và sau một thời gian làm việc bạn

phải tiến bộ rõ rệt.

 Muốn đạt thành tích trong công việc, trước tiên bạn phải hoàn thành tốt công việc

được giao. Vì vậy, bạn cần nắm rõ các yêu cầu công việc thông qua bảng mô tả công

việc và các qui trình, thủ tục của công ty để công việc được suôn sẻ và tránh sai sót.

Một nhân tố quan trọng khác là bạn phải hòa nhập được với văn hóa công ty vì nó tạo

điều kiện thuận lợi cho bạn khi phối hợp và làm việc với đồng nghiệp của mình. Ngoài

ra,  những công việc bạn  làm phải  đạt  được kết  quả nhất  định vì  điều này không

những chứng tỏ bạn có khả năng vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn

công việc mà còn  thái  độ  làm việc nghiêm  túc của bạn.  Chẳng hạn như bạn  tốt

nghiệp khoa Quản Trị Kinh Doanh và công việc của bạn là nhân viên kinh doanh. Năng

lực của bạn sẽ thể hiện rõ nhất qua khả năng thuyết phục khách hàng và qua doanh

số bán hàng của bạn. Như vậy, ngoài kiến thức chuyên môn bạn cũng cần có các kỹ

năng khác hỗ trợ. Bên cạnh đó, thông qua công việc hiện tại, bạn có thể biết được

mình cần trang bị thêm những kiến thức gì, rèn luyện những kỹ năng gì để phát triển

nghề nghiệp của mình. Khắc phục những khuyết điểm ấy, bạn sẽ dần nâng cao hiệu

quả công việc và bước đầu đạt được những thành tích nhất định. Ví dụ như một nhân

viên kinh doanh có doanh số bán hàng cao nhất, một nhân viên Marketing luôn có

những kế họach tiếp thị độc đáo, một nhân viên “event” luôn có những ý tưởng đột

phá, sáng tạo sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến hơn những nhân viên khác.

 Sự tiến bộ của bạn sau thời gian làm việc cũng chứng tỏ được năng lực của bạn với

công ty. Vì nó cho thấy bạn không chỉ biết nắm bắt được yêu cầu công việc của mình

nhanh chóng mà còn nỗ  lực cải  thiện khả năng kiến thức của mình. Một số doanh

nghiệp than rằng rất nhiều các bạn trẻ đáp ứng được những yêu cầu công việc. Song

qua một thời gian làm việc, các bạn vẫn không có được những thành tích rõ rệt và

khả năng thì không có gì thay đổi mặc dù các bạn còn trẻ và có rất nhiều cơ hội học

tập. Vì vậy, làm việc và học hỏi là hai quá trình mà các bạn phải thực hiện song song

với nhau. Do xã hội ngày càng phát triển, các doanh nghiệp ngày càng đòi hỏi cao ở

một nhân viên cả về trình độ lẫn   khả năng thích nghi với môi trường làm việc. Nếu

không chủ động học hỏi, các bạn sẽ không bắt kịp với tiến độ công việc, không ứng

phó được với  những khó khăn nảy sinh trong công việc và bị tụt hậu  lại  phía sau.

Ngòai ra, một số công ty còn đánh giá rất cao sự tiến bộ của một nhân viên bởi vì họ

cho rằng nhân viên đó rất nhiệt tình trong công việc và có ý thức đóng góp vào sự lớn

mạnh của tập thể. 

 Việc bạn có năng lực hay không là rất quan trọng vì nó quyết định nhà tuyển dụng có

tiếp tục giữ bạn lại hay không. Vì thế, các bạn trẻ rất cần hiểu rõ về vấn đề này. Trong

đợt tư vấn cuối cùng tại trường đại học Công Nghiệp, chương trình tư vấn “Hội nhập

môi trường doanh nghiệp” do Jobviet.com phối hợp với  Đòan trường đại học dưới sự

tài  trợ của công ty T ân Hiệp Phát  ,  sẽ đưa các các bạn   đến với  chủ đề “Làm sao

chứng tỏ năng lực với công ty ?”. Chương trình sẽ diễn ra vào lúc 8h30 ngày 6/5 tại

trường đại học Công Nghiệp với  sự hiện diện và tư vấn của ba doanh nhân vốn  là

thành viên của câu lạc bộ Doanh Nhân 2030: ông Lâm Minh Chánh (Giám Đốc Phát

Triển Kinh Doanh của công ty bảo hiểm Prudential), ông Đỗ T ài Sĩ (Giám Đốc công ty

Phú T ài Lộc) và ông Lê Hùng (Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị công ty Wings Logictics).

(Theo www.jobviet.com)      

Bài khác