03. Các dạng bài thi tuyển dụng


CÁC DẠNG BÀI THI TUYỂN DỤNG

1/ Bài kiểm tra về “Chỉ số thông minh” (IQ Test):

Đây là dạng bài nhằm đánh giá tổng quát năng lực của ứng viên về tất cả các mặt.

Ngoài ra, dạng bài kiểm tra này còn kiểm tra khả năng phản xạ của ứng viên như sự

nhanh trí, khả năng phân tích, khả năng tính toán…Bài kiểm tra này thường được thể

hiện dưới dạng bài trắc nghiệm và bao gồm các câu hỏi về số học,   toán học, ngữ

pháp tiếng Việt…Để làm tốt được dạng bài này đòi hỏi bạn phải nhận biết được quy

luật của vấn đề, hiểu biết về tính logic, biết các phương pháp tổng hợp, phân tích vấn

đề. Chẳng hạn nhà tuyển dụng có thể hỏi bạn con số tiếp theo là số gì trong một dãy

số đã cho hay chữ cái tiếp theo là gì trong một dãy chữ cái…

 2/ Bài kiểm tra về “Chỉ số cảm xúc” (EQ Test)

Đây là dạng bài để nhà tuyển dụng đánh giá khả năng xử lý tình huống, khả năng

giao tiếp của ứng viên. Thông qua bài kiểm tra này, nhà tuyển dụng cũng có thể đoán

biết một phần tính cách của bạn và quyết định xem bạn có phù hợp với vị trí hiện tại

không. Nội dung của những bài kiểm tra này là những tình huống cho sẵn và nhiệm

vụ của bạn là chọn một trong những cách giải quyết đã cho. Khi làm dạng bài này,

bạn nên đọc kỹ đề và trả lời trung thực vì những câu trả lời của bạn sẽ cho nhà tuyển

dụng biết bạn thuộc tuýp người nào.

 3/ Bài kiểm tra Tiếng Anh

Đối với bài kiểm tra này, tùy thuộc vào vị trí tuyển dụng mà đề bài có thể dễ hay khó.

Tuy nhiên, các công ty vẫn thường cho ứng viên làm các bài kiểm tra về từ vựng, văn

phạm, đọc hiểu và viết luận. Vì thông qua các bài kiểm tra này, nhà tuyển dụng có

thể đánh giá chính xác nhất khả năng sử dụng ngoại ngữ của ứng viên.   Đây cũng

được coi là bài kiểm tra không thể thiếu trong bất kỳ một cuộc thi tuyển dụng nào. Để

làm tốt bài kiểm tra này đòi hỏi bạn phải thường xuyên rèn luyện và nâng cao vốn

ngoại ngữ của mình. Nếu bạn không có nhiều thời gian thì ít nhất bạn cũng phải nắm

rõ các điểm ngữ pháp cơ bản và bạn cũng phải có khả năng viết lách, đọc hiểu được

các văn bản tiếng Anh

 4/ Bài kiểm tra về kiến thức tổng quát

Bài kiểm tra này để đánh giá kiến thức về mọi lãnh vực của ứng viên. Nếu nhân viên

có kiến thức tổng quát rộng sẽ giúp ích cho họ rất nhiều trong việc xử lý tình huống,

giải quyết vấn đề và thậm chí cả trong giao tiếp. Thông thường bài kiểm tra này bao

gồm các câu hỏi thuộc tất cả các lãnh vực như xã hội, khoa học, thể thao, văn học,

tóan học, văn hóa, tin học…. Để trả lời chính xác các câu hỏi này đòi hỏi ứng viên

phải thường xuyên cập nhật thông tin từ các nguồn. Tất nhiên là bạn không thể biết

hết được kiến thức thuộc mọi lĩnh vực. Vì vậy, bạn nên trả lời những câu hỏi mà bạn

đã biết nếu còn dư thời gian bạn hãy quay lại những câu hỏi khó. Bạn không nên mất

quá nhiều thời gian cho một câu hỏi và cũng  cẩn thận khi trả lời những câu hỏi này vì

nếu không bạn sẽ bị mắc bẫy.

(Theo Jobviet.com)

Bài khác