25. Các câu hỏi có thể gặp khi đàm phán về lương


CÁC CÂU HỎI CÓ THỂ GẶP KHI ĐÀM PHÁN VỀ LƯƠNG

Bạn nói về lương trước đây của bạn? Câu trả lời: Bạn rất sẵn lòng cho nhà tuyển dụng

biết con số, tiền lương tăng đều. Trong công việc, tiền bạc với bạn không quan trọng

bằng cơ hội học hỏi và làm việc.

1. Bạn nói về lương trước đây của bạn?

Câu trả lời: Bạn rất sẵn lòng cho nhà tuyển dụng biết con số, tiền lương tăng đều.

Trong công việc, tiền bạc với bạn không quan trọng bằng cơ hội học hỏi và làm việc.

2. Bạn có giá trị lương bao nhiêu?

Câu trả lời: Phương châm của bạn là làm việc và đóng góp với khả năng tốt nhất của

mình. Vì vậy những nỗ lực của mình để đạt kết quả và chắc chắn người chủ đúng đắn

sẽ nhận ra công việc được hoàn thành tốt và công bằng đặt bạn đúng giá trị của bạn.

3. Lương hiện tại của bạn là bao nhiêu?

Câu trả lời: Bạn nên nêu rõ tiền lương, thưởng, làm thêm giờ, những phúc lợi mà bạn

hưởng ở công ty cũ.

4. Trong thời gian từ 5 đến 10 năm, bạn muốn kiếm được bao nhiêu tiền?

Câu trả lời: Bạn mong tiền lương của bạn phản ánh nỗ lực với những vị trí được trả

lương   tương   đương.

5. Bạn nghĩ mọi người cùng nghề với bạn được trả lương tương xứng?

Hãy cẩn thận. Một số người được trả lương quá thấp. Nếu bạn là một trong số đó, bạn

hãy giữ điều đó cho riêng bạn. Đừng thể hiện sự giận dữ hay chống đối của bạn. Bạn

chẳng đạt được điều gì khi nói lên như vậy, nhưng lại có nhiều thứ để mất.

6. Bạn có bao giờ bị từ chối tăng lương không?

Bạn có thể trả lời: Những xét duyệt lương tạo nên sự tăng lương cùng với những đóng

góp của bạn. Điều đó, có nghĩa bạn chưa bao giờ bị từ chối tăng lương vì cách làm

việc   không   phù   hợp.

7. Bạn có muốn trở thành một thành viên cho kế hoạch lương của chúng tôi

không?

Câu trả lời: Bạn rất vui nếu được tham gia kế hoạch này và bạn sẽ xem xét cẩn thận

về tổ chức kế hoạch và sự cạnh tranh trên thị trường tài chính.

8. Bạn mong muốn mức lương là bao nhiêu?

Câu trả lời: Lương căn cứ vào nhiều yếu tố: Điều kiện làm việc, triển vọng tương lai và

cơ hội thăng tiến. Tuy nhiên, khó chấp nhận một mức lương thấp hơn mức lương hiện

tại, bởi nó là sự thành công của bạn.

9. Bạn có thể hạ mức lương thấp nhất mà bạn chấp nhận nếu làm công việc

này?

Có thể bạn đang bị cạnh tranh bởi những người đưa ra mức lương thấp hơn. Trong câu

trả lời bạn nên nêu những mức trách nhiệm của công việc và thành quả đạt được.

Bài khác