09. Các câu hỏi không thích hợp và cách trả lời


CÁC CÂU HỎI KHÔNG THÍCH HỢP VÀ CÁCH TRẢ LỜI

1. Tên gọi ở nhà của Anh/Chị là gì?

Đây thực sự là một câu hỏi quá riêng tư. Giải pháp tốt nhất là không trả lời. Bạn hãy

nói với người phỏng vấn là “T ôi cho rằng tên gọi ở nhà không hề liên quan đến khả

năng làm việc của tôi.”

2. Chị có dự định lập gia đình không?

Câu hỏi này thể hiện sự phân biệt giới tính, vì thế bạn có thể từ chối không trả lời hay

nói rằng “T ôi không có kế hoạch nào cả.”

3. Anh/Chị tốt nghiệp đại học năm nào?

Câu hỏi này vẻ ngoài rất bình thường, nhưng thực chất người phỏng vấn dùng nó để

tính  toán  tuổi   tác của bạn,  vì  hầu hết  mọi  người  đều học  lên đại  học sau khi   tốt

nghiệp cấp III. Hay, nếu trong resume không đề cập đến bằng cấp, họ đang dò xét

thông tin này!!

Bạn có thể tránh câu trả lời trực tiếp bằng cách tập trung vào thực tế liên quan như

“T ôi học tiếp lên đại học sau khi tốt nghiệp trung học” hay, nếu bạn không có bằng

cấp “T ôi rất thích khoá học về cơ khí sau khi tốt nghiệp trung học”. Sau đó mỉm cười

và im lặng. Người phỏng vấn lúc này sẽ tự hiểu là bạn không muốn nói thêm điều gì

nữa.

4. Công ty chúng tôi có rất nhiều hoạt động xã hội? Anh có muốn cùng bà xã

tham gia không?

Câu hỏi này chính là con dao 2 lưỡi!! Họ đang muốn xác nhận tình trạng hôn nhân

của bạn - Bạn đã lập gia đình chưa hay thậm chí đã ly dị? Nếu bạn đã có gia đình, hãy

tỏ ra thoải mái và nói “Vâng, vợ chồng tôi rất thích”. Nếu không, hãy trả lời “Thật thú

vị!! T ôi không biết công ty chúng ta có những hoạt động nào vậy?”. Người phỏng vấn

sẽ phải tập trung vào chủ đề mới này, còn bạn vẫn giữ được các thông tin cá nhân.

HR Vietnam                                  

Bài khác