01. 4 Kiểu Lý lịch cơ bản khi xin việc


4 KIỂU LÝ LỊCH CƠ BẢN KHI XIN VIỆC

Mỗi vị trí ứng tuyển cần một cách trình bày riêng để liệt kê kinh nghiệm chuyên môn,

học tập và các hoạt động khác.

Vì vậy bạn nên xây dựng một phương thức thích hợp với tình huống riêng của bạn và

với công ty bạn đang xin vào làm.

1. Lý lịch kiểu kỹ năng thích hợp với những người có được kinh nghiệm quý báu qua

nhiều công việc và khoá học không liên quan đến nhau. Nó đặc biệt phù hợp với sinh

viên mới ra trường hoặc một người đang muốn thay đổi công việc. Lý lịch kiểu này tập

trung vào khả năng hơn là công việc trước đây.

2.  Lý lịch theo trình tự thời gian. Kiểu lý lịch thẳng thắn này hữu ích với những

người có kinh nghiệm làm việc ở những vị trí nói chung liên quan đến công việc họ

muốn và không có sự ngắt quãng lớn về thời gian giữa các công việc.  Nó bắt đầu

bằng công việc gần đây nhất và tiếp tục đi ngược lại thời gian.

3. Lý lịch kiểu chức năng làm nổi bật kinh nghiệm làm việc trước đây (không nhất

thiết phải theo thời gian), trực tiếp cho thấy bạn đáp ứng được công việc đang xin.

4.  Lý lịch kiểu hình tượng, đôi khi được những người tìm việc trong lĩnh vực nghệ

thuật như thiết kế và quảng cáo sử dụng. Kiểu này sử dụng các phông chữ, hình vẽ,

màu sắc và cách bố trí để thể hiển tính sáng tạo và cá nhân. 

Bài khác