B. Phần Những bài viết về Kỹ năng viết CV và Resume


NHỮNG BÀI BIẾT VỀ KỸ NĂNG VIẾT CV & RESUME

4 KIỂU LÝ LỊCH CƠ BẢN KHI XIN VIỆC

6 KỸ NĂNG CHUẨN BỊ SƠ YẾU LÝ LỊCH

LÀM THẾ NÀO ĐỂ SOẠN LÝ LỊCH CÓ HIỆU QUẢ

10 LỖI QUAN TRỌNG CẦN TRÁNH KHI VIẾT RESUME

MẪU RESUME 1

MẪU RESUME 2:

MẪU RESUME 3:

Bài khác