Bộ mẫu Hồ sơ Hải quan - Xuất Khẩu Hàng hóa


STT

Chứng từ

Ghi chú

1

Hợp đồng ngoại thương

01 sao

2

Invoice & Packing List

01 gốc + 01 sao

3

Chứng nhận xuất xứ

01 gốc

4

Tờ khai Hải Quan

01 bộ 02 tờ

5

Phụ lục tờ khai

01 gốc

6

Giấy ủy quyền

01 gốc

7

Giấy giới thiệu

02 gốc

8

Giấy phép xuất khẩu

01 sao

9

Giấy phép đầu tư (nếu có)

01 sao

10

Công văn xin xuất
(PMD, TX-TN)

01 gốc

11

Điện chuyển tiền / HĐ
thanh toán trước

01 sao

12

Đơn xin chuyển cửa khẩu

01 gốc