Bộ mẫu Hồ sơ Hải quan - Nhập Khẩu hàng hóa


STT

Chứng từ

Ghi chú

1

Hợp đồng ngoại thương

01 sao

2

Invoice & Packing List

01 gốc + 01 sao

3

Vận đơn

01 gốc + 01 sao

4

Chứng nhận xuất xứ

01 gốc

5

Tờ khai Hải Quan

01 bộ 02 tờ

6

Phụ lục tờ khai

nếu nhiều hơn 3 mục hàng

7

Giấy ủy quyền / Giới thiệu

01 gốc / 03 gốc

8

Tờ khai trị giá

01 bộ 02 tờ

9

Giấy chứng nhận MST *

01 sao

10

Giấy phép đăng ký kinh doanh *

01 sao

11

Giấy phép nhập khẩu

01 gốc

12

Công văn xin nhập **
(PMD, TN-TX)

01 gốc

13

Điện chuyển tiền

01 sao

14

Đơn xin chuyển cửa khẩu

01 gốc

15

Công văn nợ chứng từ gốc ***

01 gốc