Mẫu hồ sơ Đăng ký thay đổi nội dung hoạt động chi nhánh (không gắn dự án đầu tư),văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh


1.      Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh theo mẫu: BM-HAPI-11-17  (Phụ lục III-4, Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 4/6/2010);

2.      Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư của Doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đã được cấp;

3.      Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh, Văn phòng đại diện kèm theo giấy tờ chứng thực cá nhân hợp lệ (trường hợp thay đổi người đứng đầu Chi nhánh, Văn phòng đại diện); 

4.      Bản sao hợp lệ Chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cá nhân khác (trường hợp chi nhánh thay đổi mục tiêu, ngành nghề kinh doanh yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề hoặc thay đổi nhân sự đã đăng ký chứng chỉ hành nghề);

5.      Báo cáo tình hình hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Liên quan


Loại khác