Bộ mẫu hồ sơ Đề nghị công nhận Đảng viên - chuyển đảng chính thức


Mẫu Biên bản họp chi bộ đề nghị công nhận Đảng viên chính thức

Bien ban hop chi bo de nghi cn dang vien chinh thuc WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Danh mục hồ sơ đề nghị công nhận đảng viên chính thức

Danh muc Ho so de nghi cong nhan dang vien chinh thuc WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Mẫu nhận xét đảng viên dự bị

Mau ban nhan xet dang vien du bi WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Mẫu bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị

Mau ban tu kiem diem cua dang vien du bi WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Mẫu biên bản họp ban chấp hành công đoàn bộ phận về công nhận đảng viên chính thức

Mau bien ban hop ban chap hanh cong doan bo phan ve cong nhan dang vien ct WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Mẫu biên bản họp chi đoàn

Mau bien ban hop chi doan WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Mẫu biên bản họp công đoàn bộ phận công nhận đảng viên chính thức

Mau bien ban hop cong doan bo phan cong nhan dang vien ct WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Mẫu biên bản họp liên chi đoàn

Mau bien ban hop lien chi doan WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Mẫu biên bản họp tổ công đoàn về đề nghị công nhận đảng viên chính thức

Mau bien ban hop to cong doan de nghi cong nhan dang vien chinh thuc WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Mẫu nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức

Mau nghi quyet de nghi cong nhan dang vien chinh thuc WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Mẫu nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức

Mau nghi quyet de nghi cong nhan dang vien ct WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Mẫu tổng hợp ý kiến của tổ chức đoàn thể

Mau tong hop y kien nhan xe cua to chuc doan the WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Mẫu tổng hợp ý kiến nhận xét của Chi ủy

Mau tong hop y kien nhan xet cua chi uy WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Mẫu tổng hợp ý kiến của tổ chức đoàn thể 2

Mau tong hop y kien nhan xet cua tc doan the WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống