Mẫu hồ sơ xin cấp Chứng nhận đầu tư theo đề nghị của Nhà đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện


1- Bản Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư

2 - Hợp đồng hợp tác kinh doanh đổi với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh.

3 – Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư tự lập và chịu trách nhiệm).

4 - Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư:

- Bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanhhoặc các tài liệu tương đương khác đối với nhà đầu tư là tổ chức;

- Bản sao hợp lệ  (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan có thẩm quyền) của một trong các giấy tờ: Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu đối với nhà đầu tư là cá nhân;


Liên quan


Loại khác