Mẫu hồ sơ Thẩm tra, cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh đối với dự án đầu tư không thuộc thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên


1 - Văn bản đề nghị điều chỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư

2 - Giải trình những nội dung điều chỉnh và lý do điều chỉnh;

3 - Những thay đổi so với dự án đang triển khai;

4 - Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án

5 - Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh

6 - Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư:

- Bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác đối với nhà đầu tư là tổ chức;

- Bản sao hợp lệ  (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp) của một trong các giấy tờ: Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu đối với nhà đầu tư là cá nhân;


Liên quan


Loại khác