Mẫu hồ sơ Điều chỉnh đăng ký đầu tư áp dụng đối với: - Dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện; - Các dự án khu đô thị mới, khu nhà ở, khu công nghiệp


Bản Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư.

Liên quan


Loại khác