Mẫu hồ sơ Đăng ký hoạt động đối với các chi nhánh, văn phòng đại diện của Tổ chức Khoa học và công nghệ


1. Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện.

2. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức khoa học và công nghệ (đối với trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện được lập tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức khoa học công nghệ đặt trụ sở chính thì không phải nộp bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh);

3. Bản sao Điều lệ tổ chức và hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ;

4. Quyết định của Thủ trưởng tổ chức khoa học và công nghệ về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện;

5. Bản sao hợp lệ Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.

6. Bản sao hợp lệ một trong những giấy từ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP đối với.

7. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Người đứng đầu Chi  nhánh đối với chi nhánh kinh doanh ngành nghề phải có chứng chỉ hành nghề.

Trường hợp lập địa điểm kinh doanh:

1. Thông báo địa điểm kinh doanh.

2. Đối với địa điểm kinh doanh có hoạt động các ngành, nghề trong lĩnh vực y, dược thì phải có thêm bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp) chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu địa điểm kinh doanh.Loại khác