Mẫu hồ sơ Đăng ký Bổ sung thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty cổ phần


- Thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

(Gồm các nội dung thay đổi nếu có như: Số điện thoại, fax, email, website, địa chỉ của doanh nghiệp do thay đổi về địa giới hành chính, thông tin về chứng minh nhân dân, địa chỉ của cá nhân trong hồ sơ đăng ký kinh doanh).


Liên quan


Loại khác