Mẫu hồ sơ Thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần


1. Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Quyết định bằng văn bản và Biên bản họp Đai hội cổ đông về việc tạm ngừng kinh doanh.


Liên quan


Loại khác