Mẫu hồ sơ Thông báo chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Công ty TNHH 1TV do tổ chức làm chủ sở hữu


- Thông báo chấm dứt hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh

- Quyết định của Chủ sở hữu về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh/ Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh. 

- Giấy xác nhận của Cơ quan công an về việc hủy con dấu của Chi nhánh/VPĐD (trường hợp chưa khắc con dấu thì phải có văn bản xác nhận của Cơ quan Công an);

- Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động (đối với trường hợp chấm dứt hoạt động đối với chi nhánh);

- Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán bao gồm cả nợ thuế và nợ bảo hiểm xã hội (đối với trường hợp chấm dứt hoạt động đối với chi nhánh)

- Giấy xác nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành các nghĩa vụ về thuế (đối với trường hợp chấm dứt hoạt động đối với chi nhánh chi nhánh)

- Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của Chi nhánh/VPĐD.


Liên quan


Loại khác