Mẫu hồ sơ Đăng ký hoạt động Chi nhánh/Văn phòng đại diện/Địa điểm kinh doanh của Công ty TNHH 1TV do tổ chức làm chủ sở hữu


1. Trường hợp lập Chi nhánh/VPĐD:

- Thông báo lập Chi nhánh/VPĐD;

- Quyết định bằng văn bản của chủ sở hữu về việc lập Chi nhánh/VPĐD của doanh nghiệp;

- Bản sao hợp lệ QĐ bổ nhiệm người đúng đầu CN/VPĐD;

- Bản sao hợp lệ Giấy CMND (hoặc Hộ chiếu) còn hiệu lực của Người đứng đầu Chi nhánh/VPĐD

- Các tài liệu khác: Bản sao hợp lệ Chứng chỉ hành nghề của Người đứng đầu chi nhánh hoặc/và của cá nhân khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành nếu Chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề;

2. Trường hợp lập Địa điểm kinh doanh thuộc doanh nghiệp/Chi nhánh DN:

- Thông báo địa điểm kinh doanh.

- Đối với địa điểm kinh doanh hoạt động các ngành, nghề trong lĩnh vực y, dược thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu địa điểm kinh doanh.


Liên quan


Loại khác