Mẫu hồ sơ Thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH 2 thành viên trở lên


1. Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Quyết định bằng văn bản và Biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc tạm ngừng kinh doanh.


Liên quan


Loại khác