Mẫu hồ sơ Thông báo chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh Công ty TNHH 2 thành viên trở lên


1. Đối với chấm dứt hoạt động của Chi nhánh/VPĐD

- Thông báo chấm dứt hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện;

- Quyết định và biên bản của Hội đồng thành viên về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh, Văn phòng đại diện

- Giấy chứng nhận của Cơ quan công an về việc Chi nhánh/VPĐD của doanh nghiệp đã nộp, huỷ con dấu theo quy định (trường hợp chưa khắc con dấu thì phải có văn bản xác nhận của Cơ quan Công an);

2. Đối với chấm dứt hoạt động của địa điểm kinh doanh

- Thông báo chấm dứt hoạt động của địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp/Chi nhánh doanh nghiệp.

- Quyết định của Hội đồng thành viên về việc chấm dứt hoạt động Địa điểm kinh doanh.


Liên quan


Loại khác