Mẫu hồ sơ Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty TNHH 2 thành viên trở lên do mất, thất lạc, cháy, bị tiêu hủy.


Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (có đủ chữ ký của các thành viên Công ty).

Liên quan


Loại khác