Bộ mẫu Hồ sơ cấp sổ cho người tham gia BHXH tự nguyện


1. Trình tự thủ tục

1. Người tham gia BHXH:

- Lập 02 tờ khai tham gia BHXH tự nguyện (mẫu 01-TN).

- Chuyển tờ khai, kèm theo bản sao giấy khai sinh gửi cơ quan BHXH.

- Tiếp nhận sổ BHXH (bìa sổ), tờ khai và các giấy tờ liên quan từ cơ quan BHXH.

- Kiểm tra các thông tin trên bìa sổ, nếu có sai sót thì thông báo cho cơ quan BHXH.

- Ký, nghi rõ họ tên vào nơi quy định trên bìa sổ và tự lưu giữ.

2. Đối với cơ quan BHXH:

- Tiếp nhận tờ khai và các giấy tờ liên quan từ người tham gia BHXH.

- Kiểm tra, đối chiếu tờ khai với các giấy tờ liên quan. Trường hợp chưa đủ điều kiện thì thông báo cho người tham gia để hoàn thiện lại.

- Nhập toàn bộ thông tin trên tờ khai vào cơ sở dữ liệu.

- In sổ BHXH (bìa sổ).

- Ký vào nơi quy định trên tờ khai và bìa sổ.

Chuyển cho người tham gia BHXH 01 tờ khai và bìa sổ.

2. Hồ sơ 

-Tờ khai tham gia BHXH tự nguyện (mẫu số   01-TN).

- Bản sao giấy khai sinh.

Mẫu tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

01TBH - Mau to khai tham gia bao hiem xh, bh that nghiep WWW.MAUVANBAN.NET.xls
Xem Tải xuống

Mẫu danh sách lao động đóng bảo hiểm xã hội

02a-TBH.2009 - Mau danh sach lao dong dong bao hiem xa hoi WWW.MAUVANBAN.NET.xls
Xem Tải xuống

Mẫu đơn đề nghị cấp lại sổ bảo hiểm xã hội

06-SBH 2009 - Mau don de nghi cap lai so bao hiem xh WWW.MAUVANBAN.NET.xls
Xem Tải xuống

Mẫu tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Mau 01-TN - To khai tham gia bao hiem xh tu nguyen WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Mẫu danh sách đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động

Mau so 04-SBH - Mau danh sach de nghi cap so bao hiem cho nguoi lao dong WWW.MAUVANBAN.NET.xls
Xem Tải xuống

Mẫu danh sách lao động chưa đủ điều kiện cấp sổ bảo hiểm xã hội

Mau so 05-SBH - Mau danh sach lao dong chua du dieu kien cap so bhxh WWW.MAUVANBAN.NET.xls
Xem Tải xuốngLoại khác