Bộ mẫu Hồ sơ cấp sổ cho người tham gia BHXH bắt buộc


1. Trình tự thủ tục

a.  người tham gia BHXH:

- Lập hồ sơ đầy đủ theo quy định ghi tại mục thành phần, số lượng hồ sơ ở phần dưới đây nộp cơ quan BHXH.

- Tiếp nhận sổ BHXH (bìa sổ), tờ khai và các giấy tờ liên quan từ người sử dụng lao động.

- Kiểm tra các thông tin trên bìa sổ, nếu sai sót thì thông báo cho người sử dụng lao động.

Ký, ghi rõ họ tên vào nơi quy định trên bìa sổ.

- Chuyển lại bìa sổ cho người sử dụng lao động lưu giữ.

b.Người sử dụng lao động:

Tiếp nhận tờ khai và các giấy tờ liên quan từ người tham gia BHXH.

- Kiểm tra đối chiếu nội dung kê khai trên tờ khai với các giấy tờ liên quan do đơn vị quản lý và do người lao động chuyển đến, nếu khớp đúng thì ký, xác nhận vào nơi quy định trên tờ khai, nếu chưa đúng thì hướng dẫn gnười lao động lập lại tờ khai.

- Lập danh sách lao động, tiền lương đăng ký tham gia BHXH, BHYT và BHTN mẫu 02a-TBH.

- Chuyển danh sách, tờ khai, kèm các giấy tờ liên quan cho cơ quan BHXH nơi đăng ký tham gia BHXH.

- Nhận bìa sổ, tờ khai từ cơ quan BHXH; kiểm  tra các nội dung ghi trên bìa sổ.

- Chuyển bìa sổ, 01 tờ khai và các giấy tờ khác có liên quan cho người tham gia BHXH.

Tiếp nhận lại bìa sổ từ người tham gia BHXH để lưu.

c. Cơ quan BHXH:

- Tiếp nhận hồ sơ; tờ khai tham gia BHXH, BHYT và BHTN và các giấy tờ liên quan từ người sử dụng lao động.

- Kiểm tra, đối chiếu tờ khai, danh sách với các giấy tờ liên quan. Trường hợp chưa đủ điều kiện thì thông báo cho người sử dụng lao động để hoàn thiện lại.

- Nhập toàn bộ thông tin trên tờ khai và danh sách vào cơ sở dữ liệu.

- In sổ BHXH (bìa sổ), nếu có trường hợp chưa đủ điều kiện thì in 02 bản danh sách lao động chưa đủ cấp sổ BHXH (mẫu 05/SBH).

- Lưu tại cơ quan BHXH 01 bản tờ khai, 01 bản danh sách lao động chưa đủ điều kiện cấp sổ BHXH; chuyển cho người sử dụng lao động: sổ BHXH (bìa sổ), 02 tờ khai và 01 danh sách lao động chưa đủ điều kiện cấp sổ BHXH.

2. Thành phần Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- 03 tờ khai tham gia BHXH, BHYT và BHTN (mẫu 01/TBH).

- Danh sách lao động tham gia BHXH, BHTN theo mẫu số 02a -TBH.

- Quyết định tuyển dụng hoặc Quyết định về tiền lương hoặc hợp dồng lao động và 01 bản sao giấy khai sinh của người lao động.

- Hợp đồng lao dộng dối với người sử dụng lao động là cá nhân thuê mướn, sử dụng lao động.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Mẫu tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

01TBH - Mau to khai tham gia bao hiem xh, bh that nghiep WWW.MAUVANBAN.NET.xls
Xem Tải xuống

Mẫu danh sách lao động đóng bảo hiểm xã hội

02a-TBH.2009 - Mau danh sach lao dong dong bao hiem xa hoi WWW.MAUVANBAN.NET.xls
Xem Tải xuống

Mẫu đơn đề nghị cấp lại sổ bảo hiểm xã hội

06-SBH 2009 - Mau don de nghi cap lai so bao hiem xh WWW.MAUVANBAN.NET.xls
Xem Tải xuống

Mẫu tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Mau 01-TN - To khai tham gia bao hiem xh tu nguyen WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Mẫu danh sách đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động

Mau so 04-SBH - Mau danh sach de nghi cap so bao hiem cho nguoi lao dong WWW.MAUVANBAN.NET.xls
Xem Tải xuống

Mẫu danh sách lao động chưa đủ điều kiện cấp sổ bảo hiểm xã hội

Mau so 05-SBH - Mau danh sach lao dong chua du dieu kien cap so bhxh WWW.MAUVANBAN.NET.xls
Xem Tải xuốngLoại khác