Bộ mẫu Hồ sơ cấp lại sổ do người tham gia BHXH tự nguyện làm mất


Trình tự thủ tục

1. Người tham gia BHXH:

- Người tham gia BHXH làm đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH (mẫu số 06/SBH), nêu rõ lý do mất và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật việc chưa hưởng chế độ BHXH một lần.

- Nộp đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH cho cơ quan BHXH nơi chốt sổ BHXH.

- Tiếp nhận sổ BHXH (bìa và tờ sổ) từ người sử dụng lao động.

- Kiểm tra các thông tin trên bìa sổ và tờ sổ.

+ Nếu đúng thì ký và ghi rõ họ tên vào đúng nơi quy định;

+ Nếu có sai sót thì thông báo lại cho cơ quan BHXH.

2. Cơ quan BHXH:

- Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp lại sổ BHXH.

- Kiểm tra, đối chiếu nội dung trong đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH với hồ sơ và cơ sở dữ liệu đang quản lý. Trường hợp có thời gian đóng BHXH ở tỉnh khác mà chưa rõ thì phối hợp với tỉnh đó để xác minh lại.

- In, cấp lại bìa sổ, tờ sổ.

- Ký vào nơi quy định trên bìa sổ, tờ sổ.

- Lưu hồ sơ cấp lại sổ tại cơ quan BHXH; chuyển bìa sổ tờ sổ cấp lại cho người tham gia BHXH.

Thành phần hồ sơ:

Đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH (mẫu số 06/SBH).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Mẫu tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

01TBH - Mau to khai tham gia bao hiem xh, bh that nghiep WWW.MAUVANBAN.NET.xls
Xem Tải xuống

Mẫu danh sách lao động đóng bảo hiểm xã hội

02a-TBH.2009 - Mau danh sach lao dong dong bao hiem xa hoi WWW.MAUVANBAN.NET.xls
Xem Tải xuống

Mẫu đơn đề nghị cấp lại sổ bảo hiểm xã hội

06-SBH 2009 - Mau don de nghi cap lai so bao hiem xh WWW.MAUVANBAN.NET.xls
Xem Tải xuống

Mẫu tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Mau 01-TN - To khai tham gia bao hiem xh tu nguyen WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Mẫu danh sách đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động

Mau so 04-SBH - Mau danh sach de nghi cap so bao hiem cho nguoi lao dong WWW.MAUVANBAN.NET.xls
Xem Tải xuống

Mẫu danh sách lao động chưa đủ điều kiện cấp sổ bảo hiểm xã hội

Mau so 05-SBH - Mau danh sach lao dong chua du dieu kien cap so bhxh WWW.MAUVANBAN.NET.xls
Xem Tải xuốngLoại khác