Bộ mẫu Hồ sơ cấp lại sổ BHXH do người sử dụng lao động làm mất


Trình tự thủ tục

1. Đối với người lao động:

- Tiếp nhận sổ BHXH (bìa và tờ sổ) từ người sử dụng lao động.

- Kiểm tra các thông tin trên bìa sổ và tờ sổ.

+ Nếu đúng thì ký và ghi rõ họ tên vào đúng nơi quy định;

+ Nếu có sai sót thì thông báo lại cho người sử dụng lao động.

- Chuyển lại bìa sổ và tờ sổ cho người sử dụng lao động lưu.

2. Đối với người sử dụng lao động:

- Lập biên bản nêu rõ nguyên nhân, số lượng bìa sổ và các trang tờ rời bị mất.

- Làm công văn đề nghị cấp lại sổ BHXH cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật việc người lao động chưa hưởng trợ cấp BHXH một lần gửi cơ quan BHXH, kèm theo biên bản và tờ khai tham gia BHXH, BHYT và BHTN lần đầu (mẫu 01/TBH).

rial">- Nhận bìa sổ và tờ khai và các giấy tờ liên quan từ cơ quan BHXH; kiểm tra các nội dung ghi trên bìa sổ và tờ sổ.

- Chuyển bìa sổ và tờ sổ cho người tham gia BHXH.

- Tiếp nhận lại bìa sổ và tờ sổ từ người tham gia BHXH để lưu giữ.

3. Đối với cơ quan BHXH:

- Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp lại sổ BHXH; kiểm tra, đối chiếu với hồ sơ và cơ sở dữ liệu do cơ quan BHXH tỉnh quản lý.

- In bìa sổ và tờ sổ.

- Giám đốc BHXH tỉnh ký, đóng dấu vào nơi quy định trên bìa và tờ sổ.

- Lưu giữ hồ sơ đề nghị cấp lại sổ BHXH tại cơ quan BHXH; chuyển bìa sổ và tờ sổ cấp lại cho người sử dụng lao động.

Thành phần hồ sơ:

- Công văn đề nghị cấp lại sổ BHXH của người sử dụng lao động.

- Tờ khai tham gia BHXH, BHYT và BHTN lần đầu (mẫu số 01-TBH)

Biên bản xác nhận việc mất sổ của người sử dụng lao động.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 

Mẫu tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

01TBH - Mau to khai tham gia bao hiem xh, bh that nghiep WWW.MAUVANBAN.NET.xls
Xem Tải xuống

Mẫu danh sách lao động đóng bảo hiểm xã hội

02a-TBH.2009 - Mau danh sach lao dong dong bao hiem xa hoi WWW.MAUVANBAN.NET.xls
Xem Tải xuống

Mẫu đơn đề nghị cấp lại sổ bảo hiểm xã hội

06-SBH 2009 - Mau don de nghi cap lai so bao hiem xh WWW.MAUVANBAN.NET.xls
Xem Tải xuống

Mẫu tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Mau 01-TN - To khai tham gia bao hiem xh tu nguyen WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Mẫu danh sách đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động

Mau so 04-SBH - Mau danh sach de nghi cap so bao hiem cho nguoi lao dong WWW.MAUVANBAN.NET.xls
Xem Tải xuống

Mẫu danh sách lao động chưa đủ điều kiện cấp sổ bảo hiểm xã hội

Mau so 05-SBH - Mau danh sach lao dong chua du dieu kien cap so bhxh WWW.MAUVANBAN.NET.xls
Xem Tải xuốngLoại khác