Bộ mẫu hồ sơ Sang tên Sổ đỏ


Trình tự thực hiện:

- Nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa (văn phòng nhà đất)
- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ ghi phiếu hẹn, nhận phiếu biên nhận có hẹn ngày giải quyết.

Hồ sơ hành chính:

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà ở): 01 bản chính + 02 bản sao chứng thực.
- Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (Hợp đồng mua bán nhà ở và quyền sử dụng đất ở) có chứng nhận của công chứng: 02 bản chính
Hoặc: Văn bản khai nhận thừa kế có chứng nhận của công chứng: 02 bản chính,
Hoặc: Bản án có hiệu lực Pháp luật: 02 bản sao của Toà án, kèm theo Biên bản thi hành án: 02 bản chính)
- Sổ hộ khẩu, Chứng minh thư nhân dân của các bên (02 bản sao chứng thực) 
- Giấy tờ chứng minh quan hệ huyết thống, quan hệ vợ chồng (đối với trường hợp cho nhận, thừa kế: 02 bản sao công chứng): 02 bản sao chứng thực.
- Tờ khai nộp thuế thu nhập cá nhân (theo mẫu): 02 bản
- Tờ khai nộp Lệ phí trước bạ (theo mẫu): 02 bản


Liên quan


Loại khác