Bộ mẫu Hồ sơ cấp Sổ đỏ - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp tách, nhập thửa đất.


-  Trình tự thực hiện:

* Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần và buổi sáng thứ bảy).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

a. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

b. Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn đầy đủ một lần để người nộp hoàn thiện hồ sơ.

* Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần và buổi sáng thứ bảy)..

-  Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

-  Thành phần, số lượng hồ sơ:

          * Thành phần hồ sơ:

+ Đơn xin tách thửa hoặc nhiều thửa đất hợp thành một thửa đất (theo mẫu).

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khản 1,2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai (bản chính).+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở của bên chuyển nhượng (bản chụp đã được đăng bộ).

+ Bản vẽ hiện trạng vị trí khu đất đã qua kiểm tra nội nghiệp (bản chính).

+ Các giấy tờ liên quan đến nhân thân người sử dụng đất (bản sao có chứng thực).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

-  Thời hạn giải quyết: 39 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

-  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

-  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận – huyện

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài nguyên và Môi trường quận – huyện; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận – huyện; Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục Thuế quận – huyện; Ủy ban nhân dân phường – xã, thị trấn nơi có đất toạ lạc.

-  Kết quả thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận

          -  Lệ phí (nếu có): Mức thu 25.000 đồng /giấy

          -  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

+ Đơn xin tách một thửa đất thành nhiều thửa đất hoặc nhiều thửa đất hợp thành một thửa đất (Mẫu số 16/ĐK)


Liên quan


Loại khác