Bộ mẫu Hồ sơ cấp Sổ đỏ - giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp (sau khi nhận tặng cho, chuyển nhượng quyền sử dụng đất một phần diện tích)


-  Trình tự thực hiện:

* Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo danh mục quy định.

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức, số 43 đường Nguyễn Văn Bá, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức (trong giờ hành chính vào các buổi sáng từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần). Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

a. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

b. Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn đầy đủ một lần để người nộp hoàn thiện hồ sơ.

* Bước 3: Nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức, số 43 đường Nguyễn Văn Bá, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức (trong giờ hành chính vào các buổi sáng từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần).

-  Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

-  Thành phần, số lượng hồ sơ:

          * Thành phần hồ sơ:

+ Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có xác nhận của UBND phường nơi có đất

+ Hợp đồng tặng cho, chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản chính)

+ Bản vẽ hiện trạng vị trí khu đất đã qua kiểm tra nội nghiệp.

+ Tờ khai thuế chuyển nhượng quyền sử dụng đất

+ Tờ khai lệ phí trước bạ đất, nhà

+ Phiếu xác nhận hạng đất, loại đất

+ Bản vẽ hiện trạng vị trí khu đất .

+ Các giấy tờ liên quan đến nhân thân người sử dụng đất (bản sao có chứng thực).

* Số lượng hồ sơ: 03 bộ

-  Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

-  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

-  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài  nguyên và Môi  trường quận; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận.

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân phường nơi có đất.

-  Kết quả thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận

          -  Lệ phí (nếu có):

          + Lệ phí chứng nhận đăng ký biến động về đất đai: Mức thu 15.000 đồng/lần

+ Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đất nông nghiệp): Mức thu 25.000 đồng/giấy

+ Lệ phí vẽ giấy chứng nhận: Mức thu 70.000 đồng/1 hồ sơ

+ Lệ phí trước bạ

+ Thuế thu nhập cá nhân

          -  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

(1) Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất:

·        Mẫu số 11/HĐTA (nếu chứng thực hợp đồng tại các phòng công chứng)

·        Mẫu số 41/HĐTA (nếu chứng thực hợp đồng tại xã, phường, thị trấn)

(2)  Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất:

·        Hợp đồng 07/HĐCN (nếu chứng thực hợp đồng tại các phòng công chứng)

·        Hợp đồng 37/HĐCN (nếu chứng thực hợp đồng tại xã, phường, thị trấn)-  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính


Liên quan


Loại khác