Bộ mẫu Hồ sơ cấp Sổ đỏ - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chuyển nhượng đất toàn phần.


-  Trình tự thực hiện:

* Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 20 Quyết đinh số 54/2007/QĐ-UBND ngày 30 tháng 03 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở tại thành phố Hồ Chí Minh.

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần và buổi sáng thứ bảy).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

a. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

b. Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn đầy đủ một lần để người nộp hoàn thiện hồ sơ.

* Bước 3: Theo giấy hẹn người nộp hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận – huyện nhận Phiếu chuyển thông tin địa chính để xác định nghĩa vụ tài chính.

* Bước 4: Người nộp hồ sơ đến Chi cục Thuế quận – huyện để thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có).

* Bước 5: Nộp Giấy xác nhận của cơ quan thuế tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận – huyện để nhận Giấy chứng nhận (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần và buổi sáng thứ bảy)

-  Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

-  Thành phần, số lượng hồ sơ:

          * Thành phần hồ sơ:

+ Đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo mẫu (01 bản chính).

+ Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất  (bản chính).

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khản 1,2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai – nếu có (bản chính).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

-  Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

-  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

-  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận – huyện

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài nguyên và Môi trường quận – huyện; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận – huyện; Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Tài nguyên và Môi trường quận – huyện; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận – huyện; Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

-  Kết quả thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận

          -  Lệ phí (nếu có): Mức thu 15.000 đồng /lần tại quận; 7.500 đồng/lần tại huyện

          -  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

+ Đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. (Mẫu 2a/ĐK)

-  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có


Liên quan


Loại khác