Bộ mẫu Hồ sơ cấp Sổ đỏ - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp quy định tại điểm k và điểm 1 khoản 1 Điều 99 Nghị định 181


-  Trình tự thực hiện:

* Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu, sáng thứ bảy hàng tuần).

Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

a. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

b. Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn đầy đủ một lần để người nộp hoàn thiện hồ sơ.

* Bước 3: Nhận kết quả giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu, sáng thứ bảy hàng tuần).

-  Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

-  Thành phần, số lượng hồ sơ:

          * Thành phần hồ sơ:

+ Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có xác nhận của UBND Phường nơi có đất đối với trường hợp trọn thửa hoặc đơn xin tách thửa hoặc hợp thửa của người sử dụng đất đối với trường hợp một phần thửa. (theo mẫu)

+ Quyết định của UBND cấp có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp, khiếu nại tố cáo về đất đai hoặc quyết định, bản án của Tòa án nhân dân; Quyết định thi hành án của cơ quan Thi hành án hoặc văn bản công nhận kết quả đất giá quyền sử dụng đất hoặc thỏa thuận trong hợp đồng thế chấp, bảo lãnh để xử lý nợ.

+ Chứng từ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có)

+ Tờ tường trình nguồn gốc và quá trình sử dụng đất của người sử dụng đất.

+ Thông báo niêm yết công khai tại UBND Phường.

+ Biên bản xác minh nguồn gốc nhà đất của UBND Phường nơi có đất

+ Các giấy tờ chứng minh nguồn gốc của khu đất (văn tự mua bán, hợp đồng mua bán, giấy phép mua bán, tờ di chúc, giấy ủy quyền…)

+ Bản vẽ hiện trạng vị trí khu đất .

+ Các giấy tờ liên quan đến nhân thân người sử dụng đất (bản sao y, chứng thực).

+ Thông báo cấp số nhà (nếu có)

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ

-  Thời hạn giải quyết: 27 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

-  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

-  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận - huyện

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài nguyên và Môi trường quận - huyện; Văn phòng đăng ký quyền sdử dụng đất quận – huyện; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận – huyện.

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân phường – xã, thị trấn nơi có đất; Chi cục thuế quận – huyện.

-  Kết quả thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận

          -  Lệ phí (nếu có): Mức thu 25.000 đồng/giấy tại quận; không thu tại huyện

          -  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

+ Đơn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở(Mẫu số 04/ĐK)

+ Đơn xin tách thửa thành nhiều thửa đất hoặc hợp nhiều thửa đất thành một thửa đất (Mẫu số 16/ĐK)


Liên quan


Loại khác