Bộ mẫu Hồ sơ cấp Sổ đỏ - giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại xã, thị trấn


-  Trình tự thực hiện:

* Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

* Bước 2: Nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân xã, thị trấn (nơi có vị trí đất) (trong giờ hành chính từ thứ hai đến sáng thứ bảy trong tuần).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

a. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

b. Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn đầy đủ một lần để người nộp hoàn thiện hồ sơ.

* Bước 3: Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân xã, thị trấn trên địa bàn huyện (nơi có vị trí đất) (trong giờ hành chính từ thứ hai đến sáng thứ bảy trong tuần).

-  Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

-  Thành phần, số lượng hồ sơ:

          * Thành phần hồ sơ:

+ Đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

+ Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai (nếu có); hoặc các giấy tờ quy định tại khoản 2, điều 3 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ; hoặc Biểu 01 ban hành kèm theo Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 15/6/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

+ Bản trích lục bản đồ hoặc trích đo địa chính thửa đất.

+ Văn bản uỷ quyền xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu có).

          + Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất.

          +Tờ khai tiền sử dụng đất (nếu có)

* Số lượng hồ sơ: 03 bộ

-  Thời hạn giải quyết: 68 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

-  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

-  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện; Văn phòng đăng ký sử dụng đất; Ủy ban nhân dân xã, thị trấn nơi có đất

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có

-  Kết quả thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận

          -  Lệ phí (nếu có): Lệ phí trước bạ

          -  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

+ Đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. (Mẫu 02a/ĐK)

+ Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất.

+ Tờ khai tiền sử dụng đất (nếu có).


Liên quan


Loại khác