Bộ mẫu Hồ sơ Cấp lại Sổ đỏ - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp hiện trạng thửa đất không thay đổi.


-  Trình tự thực hiện:

* Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 22 Quyết đinh số 54/2007/QĐ-UBND ngày 30 tháng 03 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở tại thành phố Hồ Chí Minh.

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần và buổi sáng thứ bảy).

Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

a. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

b. Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn đầy đủ một lần để người nộp hoàn thiện hồ sơ.

* Bước 3: Theo giấy hẹn người nộp hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận – huyện, nhận Phiếu chuyển thông tin địa chính để xác định nghĩa vụ tài chính.

* Bước 4 : Người nộp hồ sơ đến Chi cục Thuế quận – huyện để thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có).

Bước 5 : Nộp Giấy xác nhận của cơ quan thuế tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận –huyện để nhận kết quả (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần và buổi sáng thứ bảy).

-  Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

-  Thành phần, số lượng hồ sơ:

          * Thành phần hồ sơ:

+ Đơn xin cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo mẫu (02 bản chính);

+ Giấy tờ xác nhận về việc mất giấy chứng nhận của cơ quan Công an cấp phường nơi bị mất giấy ( bản chính )

+ Bản vẽ sơ đồ thửa đất (01 bản chính).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

-  Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không tính thời gian niêm yết )

-  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

-  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận - huyện

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận – huyện; Phòng Tài nguyên và Môi trường quận – huyện; Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục Thuế quận – huyện; Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn nơi có đất toạ lạc.

-  Kết quả thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận

          -  Lệ phí (nếu có): Mức thu 20.000đồng/lần tại quận; 10.000đồng/lần tại huyện

          -  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

+ Đơn xin cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.(Mẫu số 2c/ĐK)

-  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Niêm yết thông báo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã mất tại Ủy ban nhân dân phường – xã, thị trấn nơi có đất trong thời hạn 30 ngày

 

Liên quan


Loại khác