Bộ mẫu Hồ sơ Cấp lại Sổ đỏ - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân .


-  Trình tự thực hiện:

* Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

* Bước 2: Nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận – huyện chưa áp dụng cơ chế một cửa liên thông (trong giờ hành chính từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần).

Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

a. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

b. Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn đầy đủ một lần để người nộp hoàn thiện hồ sơ.

* Bước 3: Theo giấy hẹn người nộp hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận – huyện, nhận Phiếu chuyển thông tin địa chính để xác định nghĩa vụ tài chính.

* Bước 4 : Người nộp hồ sơ đến Chi cục Thuế quận – huyện để thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có).

Bước 5 : Nộp Giấy xác nhận của cơ quan thuế tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận –huyện để nhận kết quả (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần và buổi sáng thứ bảy).

-  Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

-  Thành phần, số lượng hồ sơ:

          * Thành phần hồ sơ:

+ Đơn xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có xác nhận của UBND phường – xã, thị trấn nơi có đất (theo mẫu).

+ Tờ Tường trình nguồn gốc và quá trình sử dụng đất của người sử dụng đất do UBND phường – xã, thị trấn nơi có đất xác nhận.

+ Thông báo công khai danh sách các trường hợp đủ điều kiện và thông báo kết thúc niêm yết công khai

+ Biên bản xác minh của UBND phường - xã - thị trấn nơi có đất (thể hiện đất chưa xây dựng, chưa san lấp đối với đề xuất lọai đất.

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản chính).

+ Các giấy tờ liên quan đến nhân thân người sử dụng đất (bản sao y, công chứng).

* Số lượng hồ sơ: 03 bộ

-  Thời hạn giải quyết: 28 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp xin cấp lại do mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì thời gian không quá 40 ngày (trong đó 10 ngày để thẩm tra nội dung của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã bị mất và 30 ngày để niêm yết thông báo về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã mất tại Ủy ban nhân dân phường – xã, thị trấn nơi có đất)

-  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

-  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận - huyện

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận – huyện; Phòng Tài nguyên và Môi trường quận – huyện; Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn nơi có đất

-  Kết quả thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận

          -  Lệ phí (nếu có): Mức thu 20.000đồng/lần tại quận; 10.000đồng/lần tại huyện

          -  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

+ Đơn xin cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Mẫu 15/ĐK)

-  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Niêm yết thông báo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã mất tại Ủy ban nhân dân phường – xã, thị trấn nơi có đất trong thời hạn 30 ngày


Liên quan


Loại khác