Mẫu hồ sơ Thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp tư nhân


1. Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Quyết định bằng văn bản của chủ doanh nghiệp về việc tạm ngừng kinh doanh.


Liên quan


Loại khác