Mẫu hồ sơ Thông báo chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Doanh nghiệp tư nhân


1. Trường hợp chấm dứt hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện

- Thông báo chấm dứt hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện.

- Quyết định Chủ doanh nghiệp về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh, Văn phòng đại diện.

- Giấy chứng nhận của Cơ quan công an về việc Chi nhánh/VPĐD của doanh nghiệp đã nộp, huỷ con dấu theo quy định (trường hợp chưa khắc con dấu thì phải có văn bản xác nhận của Cơ quan Công an);

- Bản gốc Giấy chứng nhận ĐKHĐ của chi nhánh/VPĐD.

2. Trường hợp chấm dứt hoạt động Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp

- Thông báo chấm dứt hoạt động động Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp/chi nhánh doanh nghiệp; - Quyết định Chủ doanh nghiệp về việc chấm dứt hoạt động Địa điểm kinh doanh. 


Liên quan


Loại khác