Mẫu hồ sơ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký của Chi nhánh/ Văn phòng đại diện / Địa điểm kinh doanh của Doanh nghiệp tư nhân


1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký của Chi nhánh/Văn phòng đại diện/Địa điểm kinh doanh.

2. Đối với trường hợp thay đổi Người đứng đầu Chi nhánh/Văn phòng đại diện:

- Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định 43/2010/NĐ-CP của Người đứng đầu chi nhánh/VPĐD; Thẻ tạm trú nếu Người đứng đầu Chi nhánh/Văn phòng đại diện là người nước ngoài.

- Bản sao hợp lệ Chứng chỉ hành nghề của Người đứng đầu chi nhánh nếu chi nhánh có kinh doanh các ngành, nghề yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề.


Liên quan


Loại khác