Mẫu hồ sơ Đăng ký thành lập Công ty hợp danh


1. Giấy đề nghị Đăng ký doanh nghiệp.

2. Dự thảo Điều lệ Công ty;

3. Danh sách thành viên;

4. Bản sao có chứng thực hợp pháp của một trong các giấy tờ sau:

- Giấy CMND còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với cá nhân;

- Quyết định thành lập/Giấy CN ĐKKD/Giấy CN ĐKDN đối với tổ chức và kèm theo giấy tờ chứng thực cá nhân, quyết định uỷ quyền của Người đại diện theo uỷ quyền của tổ chức;

5. Các giấy tờ khác nếu có đăng ký kinh doanh ngành nghề có điều kiện:

- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định).

- Bản sao hợp lệ Chứng chỉ hành nghề của thành viên hợp danh và/hoặc các cá nhân khác tương ứng theo quy định của pháp luật chuyên ngành đó.

- Giấy uỷ quyền của người đi nộp hồ sơ trong trường hợp người nộp hồ sơ không phải là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đăng ký.Loại khác